"Пенсионер Чувашии" о ветеране Александре Васильевиче Рыбакове